Výtvarné portfolio na stránce
www.galerie-hlavaty.cz
Hlavatý Jan MgA.
společnost - umění - politika

JAK DÁL S NÁRODNÍ KNIHOVNOU ?

Říjen 2010

Do poštovní schránky mi byl vhozen předvolební věstník Občanské demokratické strany, na jehož obálce se usmívají paní Šárka Kaplicky s novopečeným lídrem ODS za Prahu, gynekologem MUDr. Bohuslavem Svobodou.

Dávají najevo, že našli společnou řeč a vlastně jednomyslně podporují stavbu nové budovy Národní knihovny dle původního vítězného návrhu. Ten vyhrál v mezinárodně organizované soutěži dle propozic nadnárodní soutěžní komise a tedy musel splňovat podmínky, stanovené státními a městskými institucemi. Že by tomu mohlo být jinak si v souvislosti s předpokládanou seriózností poroty a zastřešujících institucí vůbec neumím představit.

Strana, jejíž místopředseda ohodnotil tento architektonický skvost "chrchlem nad Prahou" a prezident republiky hrozil položením se před bagr, který by začal hloubit zeminu pro uložení základů, došla k překvapivé změně názoru. Důvod je pravděpodobně skryt v komunálních volbách.

Dle aktualizovaného názoru pražské ODS by měli lidé, pražští občané, hlasovat o tom, jestli novou budovu Národní knihovny chtějí a kde ji vlastně budou chtít. Ačkoliv projekt měl přesné umístění, s jehož vymezením architekt Kaplický do soutěže šel, budou nyní Pražané vybírat "vhodné místo", asi tak, jako když malé děti sázejí bábovičky, tu tam, tu onde, do pískoviště. Občanští demokraté, doposud vždy velmi rezervovaní k jakýmkoli projevům veřejné vůle, sami organizují jakési referendum o tom, zda budova má být přece jen nakonec postavena. Tato strana zjistila, že většina veřejnosti má k návrhu Jana Kaplického příznivý vztah a hodlá toho teď využít ve svůj prospěch. Jak se ovšem bude k projektu a realizaci stavět po volbách, je snadno odhadnutelné.

Před třema roky jsme s kolegy ze Syndikátu výtvarných umělců napsali podpůrný dopis tehdejšímu řediteli Národní knihovny, umístěné v Klementinu, Mgr. Vlastimilu Ježkovi, pro něhož byla snaha prosazovat nový projekt architekta Kaplického takřka stejně stresující jako pro přímého autora vítězného návrhu. Zde je text, odeslaný zároveň České tiskové kanceláři, pro zveřejnění :

Česká tisková kancelář
Opletalova ul. 5, Praha 1
V Praze dne 23.10.2007


PROHLÁŠENÍ SYNDIKÁTU VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ K PROJEKTU NÁRODNÍ KNIHOVNY.

V poslední době poutá pozornost veřejnosti unikátní projekt nové stavby Národní knihovny, který vyšel vítězně z mezinárodní architektonické soutěže. To, že se zajímá o novou podobu této kulturní instituce veřejnost, je v naprostém pořádku. Horší už je, pokud se k ní začínají vyjadřovat autoritativně politici, a to často bez hlubších znalostí. Výsledek soutěže je zpochybňován a to může vést k velmi nešťastným koncům, v to počítaje pravděpodobnou ztrátu špičkových architektonických počinů, sahající až do daleké budoucnosti.

Dle našeho názoru musela být soutěž s tak prestižní účastí velmi důkladně připravena. Většina z nás shlédla následně uspořádanou výstavu, která obsahovala a velmi názorně předváděla práce všech zúčastněných – to znamená cca 350 návrhů. Bylo by těžké věřit, že mezinárodní organizace architektů, jež zprostředkovávala toto soutěžní architektonické setkání, by si předem neověřila, že vstupní podmínky budou závazně platné.

Na výstavě bylo vidět, s jakou pečlivostí jednotlivé architektonické ateliéry přistupovaly k vymezenému místu, do něhož měly být projekty situovány. Toto místo, na jehož pozemcích má stavba vyrůst, bylo, podle našeho názoru, zvoleno velmi šťastně. Před ním volná pláň, jež nabízí ničím nenarušovaný dálkový pohled na stavební objekt. V horizontu při pohledu od Vltavy by tento objekt měl obohacovat pražské panorama, jemuž doposud dominuje gotická katedrála sv. Víta, o novou dominantu města 21. století. Proto je nanejvýš důležité, aby vítězný návrh tyto skutečnosti naplňoval. V tom je projekt arch. Kaplického naprostým skvostem, dílem, za něž hlavní město může být opravdu vděčné.

O to více pak nás zarážejí výroky těch, kteří by, jako zodpovědní činitelé, měli veřejnost zastupovat odborně i intelektuálně. Komu je možné v této souvislosti přisoudit arogantní postup ? Projektantovi, který se musí nejprve poctivě seznámit s dispozicemi daného prostoru, aby svůj nápad mohl formovat dle určité lokality, nebo těm, jež jeho vítězství a nespornou kvalitu napadají různými pohrdlivými, až vulgárními výroky a snaží se mu přenést dílo na nějaké jiné místo ?

Protože máme sami zkušenosti s různými konkurzními řízeními, považujeme za nutné upozornit na možné nebezpečí při „přenesení“ stavby Národní knihovny někam jinam, než bylo soutěží původně určeno. Desítky dalších účastníků mohou vznášet protesty a v tomto případě je třeba říci, že kvalifikovaně, protože, jak každý projektant ví, návrh je svým působením především vázán na místní prostorové vztahy. Jejich respektování muselo být podmínkou přijetí do soutěže. Proto jako výtvarníci naprosto chápeme jednání arch. Jana Kaplického, který považuje tuto fázi svojí práce za uzavřenou.

Za Syndikát výtvarných umělců :
    Doc. akad. mal. Karel Míšek, Ph. D.
    Akad. mal. Ludmila Kaprasová
    MgA. Jan Hlavatý
    Václav Kotrch
    Doc. akad. soch. Petr Kuthan
    Akad. mal. Pavel Sivko
Tehdy měl Jan Kaplický ještě dva roky života před sebou a vyjádřená podpora SVU Vlastimilu ježkovi v jeho úsilí o zdar projektu byla samozřejmě především podporou arch. Kaplickému jako autorovi. Jeho hrdost byla zřejmá, když odmítl národní cenu za architekturu pro znechucení z odvržení svých návrhů a svojí práce.

Současná prudká změna názoru představitelů Občanské demokratické strany ukazuje na křečovitou úpornost před komunálními volbami směřovat všechno úsilí k zajištění svého mocenského postavení a s ním spojených mnohostranných výhod, jež toto postavení v našich podmínkách generuje.

Jan Hlavatý
 
foto kalendář fotokniha trička s vlastním potiskem