Výtvarné portfolio na stránce
www.galerie-hlavaty.cz
Hlavatý Jan MgA.
společnost - umění - politika

SYSTÉMY

Leden 2011

O vánočních svátcích jsem viděl v televizi český film Zítra budeme chytřejší, staroušku. Ne že bych ho z dřívějška neznal, ale nikdy mi nedocházelo, jak bude najednou po dvaceti osmi letech po natočení aktuální. Je zajímavé, jak jsou si dva nesmiřitelné ekonomické systémy, v našich podmínkách totalitní a následující posttotalitní, ve svých výsledcích podobné a jak si mnozí po letech mohou říct - "co se v mládí naučíš, ve stáří jako bys našel". Myslím, že si tvůrci filmu tehdy vůbec neuvědomovali, jací jsou ve skutečnosti prognostici.

Po revoluci v devětaosmdesátém roce, místo toho, aby se nepřirozenost ekonomických vztahů minulého systému narovnala tím, že bude usnadněno poctivé, legalizované podnikání, založené na individualizmu a přirozené hospodářské soutěži, lehce kontrolovatelné jednoduchým daňovým systémem a rychle a účinně působícím právním řádem, došlo k vytvoření paskvilu, nazvaného "trh bez přívlastků", doprovázeného rčeními "útěk před právníky" a "zhasnout a později rozsvítit". Co to znamenalo, bylo vidět, když došlo k protekčnímu rozdělení obrovských balíků akcií a uchopení funkčních podniků různými "taky podnikateli", kteří je zruinovali přesunem firemních peněz do svých, nově vytvořených, většinou fiktivních, "společností".

Stále mizí obrovské balíky peněz, rozpouštějící se v rozpočtech jednotlivých ministerstev, přičemž efektivita použitých prostředků se nezhodnocuje ve veřejném zájmu. Prospěch mají zainteresované politické strany, mající potřebu z výdajů získávat návratné finance pro budoucí politické kampaně. Tak jsou organizována výběrová řízení, v jejichž výsledcích často nevítězí ti nejlepší, ale ti, kteří "spolupracují" a jsou připraveni část ze svého zisku odvést zpět v "desátkách" na různé utajené účty.

Není pak divu, když se vymýšlejí reformy, jak zmizelé peníze vrátit do státní pokladny. Od těch, kteří by měli nejvíc vracet, se ovšem nikdo nikdy ničeho nedočká.

Jan Hlavatý
 
foto kalendář fotokniha trička s vlastním potiskem