Zpět

Výzva pro Evropu

Zvolením Donalda Trumpa prezidentem Spojených států nastává pro Evropu a její soudržnost velká výzva. Z jedné strany halasné projevy budoucího prezidenta ukazují, že nastupující obyvatel Bílého domu dá spíše na dohody se svým mocenským partnerem Putinem, než na pilíře západního spojenectví proti stalinistickému dědictví a expanzi postkomunistického totalitarizmu.

Evropa se tedy musí postavit na vlastní nohy a nespoléhat se na ochranu zaoceánského přítele. Britským odchodem ze společného celku je samozřejmě oslabena, ale Angličané mohou brzy přijít na to, že sami utrpí mnohem víc. Nejen Skotům, ale pravděpodobně ani Irům ze severní části, se nebude chtít spojenou Evropu opustit. Maličká Anglie pak zůstane sama a z kdysi mocného celku, nad nímž „slunce nezapadalo“, zůstane jen malá zemička, o málo větší než bývalé Československo za komunistického režimu.

Ruský vládce Putin má představu o obnově a dosahu dřívější sovětské moci a o nadvládě nad celým teritoriem minulých dob. V tom se pravděpodobně dost shoduje s nastupujícím americkým prezidentem, jehož záměrem zřejmě je, připustit na území bývalého sovětskou nadvládou kontrolovaného prostoru dominantní ruský vliv. Jestliže nastane Trumpovým vedením ve Spojených státech řízení politiky ve smyslu – budeme se starat sami o sebe a o ostatní ať se postarají Rusko s Číňany - bude to pro svobodnou část světa tragédie.

Evropská unie musí brát velmi vážně nebezpečí útlumu zájmu amerického spojence o těsné partnerství a musí se emancipovat. Francie a Německo dohromady mají stejný počet obyvatelstva jako Ruská federace. Pokud připočteme další evropské členy společné unie, její obyvatelstvo počet populace Ruska několikrát převyšuje. Zhruba jeden a půlkrát převyšuje počet obyvatel Spojených států. Jediná nevýhoda Evropské unie spočívá v tom, že jak Američané, tak Rusové užívají ve svých zemích jednotný dorozumívací jazyk. Evropané mluví mnoha jazyky a připomíná to babylonské zmatení. Mezi mladými lidmi je ale dnes rozšířené dorozumět se anglicky a angličtina se zřejmě stane i v Evropě hlavním spojovacím jazykem, i když jako hlavní diplomatický jazyk v EU platí stále francouzština.

Není samozřejmě známé, jak si bude Donald Trump v prezidentském postavení počínat, ale pro spojenou Evropu bude nanejvýš důležité, postarat se o zajištění vlastní budoucnosti. Není podstatné, že Evropa mluví mnoha jazyky, nutné bude pro stále užší integraci, aby evropské spojenectví cítili ne politici, kteří se pohybují v prostředí EU a mají ze zastupitelských mandátů osobní profit, ale aby ho jednotně cítili občané jednotlivých evropských oblastí. V tomto ohledu je jistě nutná úzká spolupráce přeshraničních regionů, protože jen spojení zájmů a spříznění jednotlivých krajů může překonat nacionální antagonismy.

Je naprosto potřebné spříznění společných zájmů v Evropské unii vůči nekontrolované imigrační vlně. V žádném případě si nikdo z imigrantů, jejichž cesty do EU jsou často organizovány ruskými převaděči, nemůže myslet, že na evropském území budou platit práva středovýchodního extrémismu. V tom je třeba přitvrdit evropské zákony, aby nebyla „hnána voda na mlýn“ neofašistickým hnutím, jež přílivu utečenců z arabských oblastí využívají k prosazení svých zájmů o politickou moc.

Společná evropská obrana může být postavena na transformaci sil NATO. Naopak je zbytečné budovat novou evropskou armádu, když její základ již funguje na dosavadní euro americké bázi. Západoevropské země mají vojenskou techniku, srovnatelnou s úrovní zbraní Spojených států a pokud bude koordinace společného evropského obranného systému pokračovat, nebudou se muset země, ležící na východní hranici spojené Evropy, bát agrese z Východu. Anglie s Francií taky vstoupily do války s nacistickým Německem, aniž by měly dohodu se Spojenými státy, že je podpoří.