Zpět

Vládne u nás galerka ?

Zdá se, že ano. Z „politického spektra“ se ozývají názorově nesoustředěné hlasy, komu mohlo záležet na něčeho uveřejnění nebo neuveřejnění, kdo mohl být s kým spojený a v čím zájmu mohl kdo jednat. Situace je naprosto nepřehledná a co například za aktuální policejní aférou stojí, se může neinformovaná veřejnost jen domýšlet.

Proč vlastně Robert Šlachta, šéf útvaru, který odhaluje organizovaný zločin, musí odcházet ? Vidí do něčeho, co je určitým politickým formacím nepohodlné ? A navíc spolupracuje se státními zástupci, jejichž pracovní výsledky jim přinesly všeobecné uznání a známost ve veřejnosti ?

Nedávno si prezident Zeman svolal na Hrad, krátce po návštěvě čínského prezidenta, policejní generalitu, aby jí vyslovil poděkování a uznání za profesionální práci. V pozadí této „parády“ stál policejní zásah proti manifestantům, nesoucím vlajky Tibetu a Čínské republiky na Taiwanu. Čínská republika na Taiwanu je pokračovatelem čínského režimu Kuo min-tangu, který respektoval tibetskou autonomii před komunistickým obsazením.

Policie České republiky během návštěvy prezidenta komunistické Číny jednala ve stylu normalizační VB a StB, kdy tolerovala útoky bojůvek, organizovaných velvyslanectvím lidové (komunistické) Číny proti českému obyvatelstvu, protestujícímu v demokratické společnosti proti přijímanému představiteli totality.

Postoj prezidenta republiky je dostatečně známý. Totalitně orientované režimy komunistického typu jsou mu blízké a rád by Českou republiku přenesl pod jejich vliv. Jak k tomu ale přichází policejní prezident Tuhý, který má především naplňovat krédo „Pomáhat a chránit“, což se vztahuje na občany země ? Pan policejní prezident nemá stát za potlačováním projevů svobodných názorů demokraticky smýšlející veřejnosti. Za tyto projevy násilí vůči obyvatelstvu musí být někdo zodpovědný a nést následky. Za policejním prezidentem stojí ministr vnitra Chovanec, jehož jednání neslo dříve známky rozhodnosti zastoupení státu v Evropské unii. Dnes se naopak zdá, že podporuje pana Tuhého, pravděpodobně chráněnce prezidenta republiky, v tažení proti státním zástupcům a pověřeným vyšetřovatelům případů organizovaného zločinu.

Je otázka, kdo vlastně dnes ovládá republiku a v čí prospěch jedná. Andrej Babiš delší dobu bojuje proti panu Chovancovi a přes jeho osobu i proti Bohuslavu Sobotkovi. Kdo ví, na koho měl Šlachtův útvar momentálně namířeno. V podstatě si myslím, že to mohlo být na kohokoliv. Proč se tak šéfové politických stran, ale nejen oni, i celá „nomenklatura“ politických seskupení, všichni rvou o své posty v rozhodujícím vlivu na chod státu ? A proč se tak bojí vyšetřování ? Zřejmě proto, že jim vůbec nejde o zastupování veřejnosti, ale o svá výsadní postavení, systémově zděděná z dob „normalizačního“ režimu. Pokud by měly být orgány Evropské unie důsledné, je otázka, zda by se v budoucnu neoctla velká část politické garnitury České republiky na lavicích trestního soudu EU pro poškozování zájmů českého státu a tím i celého evropského teritoria.