Zpět

Válka, třetí světová?

Je každému snad jasné, že na půdě Ukrajinské republiky se válčí o rozhodnutí, který systém ve světě převládne. Ruský imperiální režim vede válku o své přežití a je jen otázka, kdy tento konflikt přeroste ve světový střet, protože jde o rozhodující boj mezi demokracií a totalitou. Proto je nutné, aby Západ rozhodně podporoval svobodnou Ukrajinskou republiku a nenechal v boji o její svobodu a nezávislost iniciativu na straně postsovětského agresivního režimu.

Putin v nouzi žádá svůj čínský protějšek o setkání. Zřejmě bude chtít, aby komunistická Čína „zaměstnala“ Spojené státy v Jihočínském moři, protože ruský diktátor chce mít volnější ruce ve válce na ukrajinském území. Momentálně záleží právě na postoji současného totalitního vedení na pevniské Číně. Jestli bude vyhovovat ruským žádostem a stále provokovat demokratický režim v Čínské republice na Taiwanu, s nejvyšší vážností riskuje válečný konflikt se Spojenými státy, hlavním ochráncem čínské demokracie. Síla Spojených států je mnohem větší, než možnosti postsovětského státu držet okupovaná území. Dnes je Rusko nanejvýš závislé na dodávkách zbraní z asijského Iránu, protože vlastní výrobu není schopné zajistit. Společnost pevninské Číny bude muset být připravena na to, že se její režim vývojem času a životních podmínek zdemokratizuje. Je otázka, jak dlouho bude v této zemi ještě stávající pseudokomunistický systém nadále odolávat světovým změnám. V následnosti bude nutné silou převahy demokratické světové společnosti rozvíjet sociální zabezpečenost. Bez její ochrany se svět otevře svému zániku i bez zbraní hromadného ničení.