Zpět

Teď pro Danuši

Již během roku 2022 mne ve svých příležtostných mediálních vystoupeních zaujala osobními názory dnes už bývalá rektorka brněnské Mendelovy univerzity, paní Danuše Nerudová.

Vždy ve svých vstupech mluvila jasně a každému srozumitelně o nutných opatřeních, která by naši republiku dostala na civilizační i ekonomickou úroveň evropského Západu.

Vystupování paní Nerudové, jedné z přihlášených do kandidatury na funkci prezidenta České republiky, mne přesvědčilo, že má silné sociální cítění, zvlášť ve vztahu k naprosto znevýhodněné části společnosti, hendikepovaným seniorům, rodinám samoživitelek i samoživitelů a členům rodin, v nichž vlivem „reorganizací“ podniků vznikla totální ztráta existenčního zajištění a ještě dlouhodobé čekání na podporu.

Na snahu o nápravu této skutečnosti nestačí pouze ombudsman (viz trapné působení zemanovského zástupce pana Křečka), ale k řešení nahromaděného problému, v mnoha ohledech pocházejícího ještě z komunistické doby, je velmi důležité vládní složení a většinová přízeň občanstva.

Velmi přeji paní Danuši Nerudové, aby měla úspěch v případné snaze založit novou politickou stranu, která by všechno, o čem tato kandidátka ve svojí předvolební kampani mluvila, prosazovala a tím měla odezvu ve společnosti a obecné sympatie.