Zpět

Ta dovolenost

Andrej Babiš, ministr financí, má vysvětlit do konce dubna 2017 Parlamentu České republiky, který si jeho vysvětlení vyžádal, původ nabytí společnosti Agrofert a vytvoření různých přidružených podniků. Kromě toho zdůvodnění daňových přiznání ke svým obchodním transakcím.

Když vstupuje do politiky novodobý podnikatel s miliardovými zisky, kterými se nepokrytě prezentuje, vzbuzuje to oprávněně podezření, jak se k tomuto majetku dostal a co mu ještě schází, aby byl uspokojený ? V takovém případě určitě politická moc.

Před nedávnou dobou Karel Schwarzenberg řekl, že Babiš se svým Agrofertem vlastní víc pozemků a majetku, než získala jeho rodina za celá staletí. Jak to mohl pan Babiš za krátkou dobu devadesátých let získat ? Stačí na vysvětlení šest stran textu, dodaných předsedovi poslanecké sněmovny ? Tento text podle zpráv obsahuje napadání politických oponentů, což se splněním zadání nekoresponduje.

Na briefingu dne 27. 4. 17 prohlásil Andrej Babiš, že nechápe, jak si parlament dovoluje dotazovat se ho na původ získání tak obrovského rozsahu majetku, který vlastní. Zdá se, že si veličenstvo Babiš připadá už jako monarcha, nebo spíš vůdce, který je nad zákony a veřejnou kontrolou občanstva, jež právě parlament zastupuje a má v demokratické společnosti právo vysvětlení politika v její službě požadovat.

Dále řekl pan Babiš na briefingu, že se vždy choval jako podnikatel, kterému záleží na tom, jaký bude mít zisk a jaké výdaje a že je v politice amatér, který jejím funkcím nerozumí. Jak ale může takový člověk zastávat post ministra financí země a rozhodovat o její finanční politice ? Z politického mezinárodního dávnověku je znám případ francouzského ministra financí Fouqueta, který si postavil u Paříže nádherný zámek, na jehož otevření pozval krále Ludvíka XIV. Král, když viděl tento bezuzdný přepych, řekl, že si ministr Fouquet na takový majetek nikdy nemohl z vlastních sil vydělat a nechal ministra do konce života uvěznit pro rozkrádání státních financí.

To premiér Sobotka zřejmě panu Babišovi neudělá, ale dny jeho působení na ministerstvu a v politice České republiky by měly být sečteny.