Zpět

Spojené státy vytvořily skutečnou postavu J. R. ze seriálu Dallas

Vzpomínám si na americký televizní seriál, natáčený v osmdesátých letech, v němž hlavní postavou byl magnát J. R. Ewing, bezskrupulózní finančník, který v zájmu svého zisku nebral na nikoho ohledy a snažil se nad každým vyhrát všelijakou podpásovou taktikou. Připomínka tohoto příběhu má dnes reálný odraz v aktuální skutečnosti.

Ještě před deseti lety by mi připadalo naprosto neuvěřitelné, že by se mediální showman, který byl znám naší veřejnosti především ze svého bulvárně šířeného rozvodového sporu se svojí ženou, Ivanou Zelníčkovou, mohl stát hlavou státu, který byl doposud ve světě příkladem demokracie a ručitelem euroatlantického spojenectví.

Nejjednodušší vysvětlení nalézám ve dvou faktorech.

Za prvé, proti Donaldu Trumpovi na funkci prezidenta kandidovala žena. Na to pravděpodobně celkově doposud konzervativně orientované Spojené státy nebyly připraveny, aby vedle prezidenta, jako jeho žena, ale i v nejvyšší funkci vystupovala představitelka dámské společnosti. Přesto prezidentskou volbu prostým součtem získaných hlasů Hillary Clinton vyhrála. Donaldu Trumpovi to ale nebránilo prezentovat veřejnosti, že jeho „vítězství“ prostřednictvím volitelů bylo největším v historii země.

Druhý podstatný faktor spatřuji v tom, že výrazný zisk hlasů pro Donalda Trumpa byl ze strany většiny zemědělského Středozápadu, farmářů v podstatě rasistického zaměření, kteří potřebovali mít jako svého zástupce rozhodného vůdce, který by za ně převzal roli ochránce a prosazovatele jejich zájmů. Tradičně rasistické jižní oblasti Spojených států nepočítám, protože tam se už stav bělošského a afroamerického etnika do začné míry vyrovnal. I tyto státy mohly ovšem hrát ve volbě hlavy státu svoji roli v celkovém součtu, který určil volitele.

Mediální žonglér Trump během své vlády trvale poškozuje pověst Spojených států, které má za svou vlast naprostá většina obyvatelstva, jež se skládá ze všech etnik, které historie země poznamenala a jež se k její příslušnosti přihlásily – Irů, Britů, Afroameričanů, Hispánců, Číňanů, Indiánů všech kmenů, Poláků, Čechů, Slováků, Rusů, Ukrajinců a všech, kteří této společné vlasti zachovávají věrnost.

Předchozí prezident země, Barack Obama, řekl, že současný prezident nedoceňuje svoji funkci a naprosto ji nezvládá. Devastuje povědomí o charakteru státu. Svoje pověření bere jako pokračování nějaké televizní estrády, v níž dříve působil jako moderátor. Je nevzdělaný, zbrklý a jeho činy v prezidentském úřadě to jen potvrzují.

Knihy o něm píší nejen novináři a politici, jako Bob Woodward a John Bolton, ale i blízcí příbuzní, jako jeho neteř, jíž Trump do poslední chvíle bránil v uveřejnění osobní výpovědi. Svědectví o něm pronesla i jeho sestra, která ho očividně nesnáší.

Co nám říká zdánlivě plytký seriál Dallas, v němž hlavní postavou je J. R. Ewing ? Možná byl varováním, jak by mohlo vypadat, kdyby vše reálně existovalo, jak bylo naznačeno ve scénáři. O něm si každý mohl myslet, jaká je to naivistická a jednoduchá smyšlenka.