Zpět

S hroší kůží

Sebeprezentace ministerského předsedy Babiše je naprosto odpovídající (často skrytým) představám vládnoucích garnitur České republiky. Politik se hájí vším, co mu může v jeho prospěch nahrát. Myslím na zkušenost státních zástupců justice České republiky. Současný ministerský předseda, jmenovaný z vůle prezidenta republiky Miloše Zemana, který zjevně zastupuje v naší zemi zájmy Ruské federace, je zřejmě propojený se zájmy tamní oligarchie. Kvůli tomu, aby zabránil nezávislému vyšetřování svojí kauzy, do níž zapletl svého syna, prohlašuje jeho osobu za nesvéprávnou.

Kam se vlasně dostal vývoj našeho státu po demokratické revoluci devětaosmdesátého roku ? Komunistickou zvyklostí smýšlející většinová společnost v regionech rozhodla o tom, že dědicové komunistických poměrů v naší zemi mají možnost pokračovat v destrukci demokratické státní orientace. Vliv na tento stav měla nespokojenost části společnosti nad stavem, kterému nepřivykla, který jí nevyhovuje a v němž nenalézá svoje uspokojení a zadostiučinění.

Vláda Andreje Babiše, evidovaného dřívějšího spolupracovníka komunistické tajné policie, se snaží Evropskou unii rozkládat zevnitř středoevropského prostředí. Pan Babiš chápe své ministry jako zaměstnance firmy a má k tomu souhlasné potvrzení Miloše Zemana.

Strana sociálních demokratů, kteří v symbolickém počtu ve vládě zůstávají, se hájí tím, že bez nich by pan Babiš otevřeně vstoupil do spolku s komunisty a fašisty. Proč mu ale tváří v tvář Evropské unii neotevřít tato už napůl otevřená vrátka ? Jak by asi vystupoval vedle státníků, s nimiž se může, kvůli svým středoškolským studiím ve Švýcarsku (díky postavení svého otce, komunistického úředníka) a jazykovým znalostem, bez problémů domluvit ? Jeho jazykové schopnosti bych ale příliš nepřeceňoval, vzhledem k jeho češtině.

Budoucí vývoj v České republice bude záviset především na schopnosti Miloše Zemana zastávat svůj úřad, aniž by to viditelně poznamenávalo funkčnost této instituce a na skutečně nezávislém a samostatném jednání státního zastupitelství, jehož nejvyšší státní zástupce, JUDr. Pavel Zeman, se dohledu nad trestním stíháním pana Babiše osobně ujal.

Veškeré právní úkony se mohou prodlužovat a naneštěstí, ačkoliv se to veřejně nepřizná, právní stav naší země je podřízen politickému vlivu. Kdyby tento stav mohly jen předem tušit zodpovědné instituce Evropské unie, zřejmě bychom do tohoto evropského unijního společenství nebyli přijati. Zůstali bychom asi v postavení, v jakém je dnes například Turecko, jehož přijetí se odsouvá na neurčito. Bohužel, náš osud závisí na taktice komunistů, fašistů a postkomunistických populistů a to není v žádném případě radostná vyhlídka. Naději vidím jen ve výměně generací a v aktivitě občanstva, zajímajícího se o aktuální politický vývoj a nepodléhajícího populistické propagandě.