Zpět

Ruský ústup

Armáda Ukrajinské republiky získává den za dnem velké územní zisky na nepříteli, vojsky Ruské federace. Brání tím svoje území proti ruským útočníkům a dočasným okupantům. Vede si skvěle a ukrajinské armádě je třeba vzdát velký hold. Proti okupační ruské armádě má doposud jen omezené prostředky k obraně, které jí poskytuje svou podporou Západ a především Spojené státy. Armáda Spojených států disponuje prostředky, kdy i bez podpory spojených vojsk NATO by mohla ruskou armádu zlikvidovat, ale spojenectví Západu nedává možnost jednomu členu obranné aliance rozhodujícím způsobem zasáhnout bez dohody s celým členstvem.

V každém případě, zločinný aktér útoku na Ukrajinskou republiku nepočítal s rozhodným odporem tamní armády a jejího obyvatelstva. Válečný zločinec Putin si představoval, že projede vítězně Ukrajinou a jejím hlavním městem Kyjevem jako nůž máslem. Připomene tím nejen hladký průběh sovětské okupace v Československu roku 1968, nehledě na české i slovenské oběti sovětského útoku, ale i to, jak vítali zmatení Češi sovětskou armádu na konci druhé světové války, když její vojáci kradli hodinky, kola a příležitostně znásiňovali ženy, jež jim byly na dosah.

Tohoto „vděku“ se zločinný útočník nedočkal. Naopak, ukrajinská armáda se účinně konsoliduje, využívá spojenecké podpory Západu i vynikajícího výcviku, který daleko předčí připravenost postsovětského vojska ruského státu. To v současnoé době bere „nohy na ramena“ a snaží se utéct z dříve obsazených území.

Myslím, že situace začíná být podobná stavu průběhu první světové války, kdy carská armáda v důsledku nedostatku odmítala bojovat a nakonec se zhroutila. V každém případě, ruské armádní jednotky nejsou spokojeny s průběhem bojů a to v důsledku špatného velitelského sboru na více místech. Nemají dostatek zásob, jež jsou v jejich zásobovacích centrech trvale ničeny ukrajinskými silami. Ukrajinci se čím dál víc dostávají na doposud obsazená místa ruskou armádou, která se urychleně stahuje a v chvatu je opouští. Ruské velení to vysvětluje veřejnosti „přeskupením“. Co je ale přeskupením, než rychlý úprk? Na osvobozených územích ukrajinskou armádou se nalézají hromadné hroby zavražděných tamních obyvatel, mnohdy se stopami mučení. Připomíná to nález zavražděných za druhé světové války sovětskou armádou v polské Katyni.

V televizním zpravodajství si všímám skleslých tváří propagandisty putinovského režimu Solovjova, kremelského mluvčího Peskova nebo fanatičky Zacharovové, která je hlásnou troubou Lavrovovy ministerské politiky. Tito hlasatelé zločinu budou v budoucnu postaveni před mezinárodní soud, podobně jako nacističtí váleční zločinci byli vystaveni mezinárodnímu trestnímu tribunálu v poválečném norimberském procesu. Na rozdíl od dřívějších strůjců nacistické hrůzovlády, vystavených hrdelním trestům, jim hrozí jen doživotní vězení, ale je otázka, zda takto strávit zbytek svých dní není horším trestem. V každém případě si ho ovšem zaslouží!