Zpět

Rasputin dnešního času

Kondice dosavadního prezidenta České republiky Zemana je obdivuhodná. Člověk takřka v hraničním stavu, prakticky „vstal z mrtvých“. Je to ovšem chlap jako hora a co by nevydrželo deset jiných, on vydrží. Je připomínkou odolnosti Grigorije Rasputina, carevnina milce z končící vlády rodu Romanovců v Rusku. Ten byl otráven nabídnutými pirohy, jež mu byly podané v paláci knížete Jusupova za účasti několika spiklenců, přesvědčených o tom, že jeho vliv na carevnu, manželku cara Mikuláše II., trvale škodí ruskému státu. Nejen že po požití optrávených pochutin nezemřel, přežil i následný útok střelnými zbraněmi a jeho další osud nechci v souvislosti s českým prezidentem připomínat.

Současný prezident prohlásil po prvním propuštění ze střešovické nemocnice -„jsem draslíkový muž“. Akutní léčba „draslíkovému muži“ nijak nepomohla a musel se podřídit nařízení kontrolovaného klidu na lůžku. Draslíkový muž ovšem, jakmile se zmátořil, začal opět konat svoji obvyklou činnost. Myslí si totiž, že může s panem Fialou jednat stejně arogantně jako s panem Babišem, jehož ustavičně držel „pod krkem“. Osobuje si právo dávat nově pověřenému předsedovi vlády svá veta ohledně ministerských nominací a vůbec si neuvědomuje, že jeho ústavní pravomoci mu nedávají možnost jakákoliv rozhodnutí takového typu vydávat. Je tak samozřejmý, že jedná s naprosto na něm nezávislým předsedou vlády jako se svým vazalem, na což byl v případě vztahu s panem Babišem zvyklý.

Pokud dosavadní prezident bude dále pokračovat ve známé svéhlavosti, je nasnadě jednoduché a zároveň jednoznačné řešení. Bude nutné odebrání pravomocí, jež si současná hlava státu v nadměrné míře osobuje. Pan Zeman, o jehož cti je možné mít vážné pochybnosti, by měl mít alespoň trochu slušnosti k uznání svého zdravotního hendikepu a podle toho jednat. Bylo by to v každém případě lepší, než být nuceně odvolán rozhodnutím Ústavního soudu České republiky na návrh obou parlamentních komor. Na tomto řešení a následném návrhu se může velmi snadno shodnout nově ustavená poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky i Senát.