Zpět

Proč pětikoalice prohraje budoucí parlamentní volby

Odpověď na tuto řečnickou otázku (proto je bez otazníku) je jednoduchá. Prohraje je proto, že se vůbec neidentifikuje se společenským a ekonomickým postavením veřejnosti a zajištěním nutných potřeb zaměstnanců zvlášť v kulturní a vysokoškolské sféře a navíc strádajících samoživitelek a samoživitelů, kteří se v porovnání se stavem obdobné části obyvatelstva ve vyspělých státech vůbec nemohou rovnat.

Proč musí mít ministr současné vlády osmkrát vyšší měsíční plat, než asistent vysokoškolského profesora? Navíc je těmto lidem v postavení „nomenklaturních kádrů“ poskytován bezúplatně byt z fondů ministerstev a jedí v poslanecké jídelně guláš, svíčkovou a vepřovou s knedlíkem a zelím za 22,50 Kč, polévku za 12,- Kč. Viděl jsem sám tamní lídelní lístek při příležitostných návštěvách v parlamentě. Sami ministři a poslanci se brání, že pracují kolikrát do noci a někdy přes noc. Zato jsou ovšem bez pokut tolerovány jejich případné neúčasti na jednání, často z jakýchkoliv zástupných důvodů.

Když za vlády populisty Babiše pořádal protestní setkání spolek Milion chvilek pro demokracii, jehož se zúčastnila veřejnost v počtu mezi sty tisíci a dvou sty padesáti tisíci účastníky, střídali se lídři pětikoalice jak na běžícím pásu, aby mohli zúčastněné veřejnosti sdělit, jak jim na společném postupu záleží. Jak je vidět, všem jim šlo o posty a „o chleba“. Každý účastník jim tehdy nadšeně tleskal a my s blízkými samozřejmě mezi nimi.

Bohužel momentální vláda naprosto zklamala naděje lidí, kteří spoléhali na to, že se ti, které podstatná část veřejnosti volila, od ní neoddělí a budou celou společnost zastupovat jako jí zvolení zástupci. Nevím, za jakého jiného důvodu mohli být voleni. Jestli budou do voleb zasahovat různí mafiáni je v budoucnu možné, ale tragedie pro stát by byla, kdyby taková skutečnost byla pro další výhled rozhodující. Jak zní biblické rčení - „podle činů poznáte je“. Ne tedy jen podle slov a prohlášení.

Existuje historická připomínka. V první čtvrtině patnáctého století nevydrželi Pražané neurvalé a opovržlivé jednání radničních konšelů a vyházeli je z oken Novoměstské radnice. Tito konšelé zjenodušeně řečeno „kázali vodu a pili víno“. To byl jeden z aktů, na nichž pak stavěla husitská revolta a na jejím působení byl postaven reformační vliv na celou středověkou Evropu.

Obecným neštěstím dneška je, že vítězství v budoucích parlamentních volbách bude velmi pravděpodobně patřit populisticko-fašistické koalici pánů Babiše, Tomia Okamury, případně reprezentantů Trikolóry, Svobodných a jiných příbuzných elementů. Bohužel se zdá, že bude růst i vliv komunistů a země se po letech opět vrátí do kleští totalitarizovaného a sledovatelského systému. Mezitím se všichni podílníci na současné „dělbě moci“ dostanou pod křídla různých soukromých společností, na jejichž spolupráci si budou stavět osobní budoucnost.