Zpět

„Přináším Vám mír“ v podání Miloše Zemana

Náš současný prezident míří do Moskvy, aby tam asistoval oslavě vítězství Rudé armády nad armádou nacistického Německa. Větu, citovanou v uvozovkách titulku článku, pronesl ministerský předseda Velké Británie Neville Chamberlain na londýnském letišti po příletu z aktu uzavření mnichovské dohody mezi mocnostmi Evropy nad okleštěním Československé republiky o pohraniční území. Mával tím papírem s dohodovým textem vehementně a svíral ho tak pevně, že mu nevylétl z ruky, aby ho vítr odnesl k zašlapání do bláta.

V roce 1940 byl tento politik vystřídán Winstonem Churchillem. Tato událost byla jasným důkazem, že střídání osoby ve vedení demokratického státu může mít osudový význam na jeho budoucí vývoj.

Pan Zeman v podstatě kopíruje postoj Nevilla Chamberlaina z předválečného času roku 1938. Jede do země, která se agresivně chová ke svým sousedům. Současný český prezident argumentuje tím, že bez sovětských vojáků na našem území bychom byli nuceni stále smekat před nacistickými insigniemi a zdravit pohlaváry Třetí říše. Panu Zemanovi v tomto ohledu něco vysvětlím. Ať si pečlivě přečte deník italského ministra zahraničí Ciana, druhého muže fašistické Itálie. Má tam svědectví o tom, jak Stalinův Sovětský svaz, původně smluvní spojenec Třetí říše, stál za války proti hitlerovskému Německu těžce na nohou a jak žádal Spojené státy o podporu, aby nemusel kapitulovat. Rudá armáda zastavila nacistický postup 40 kilometrů před Moskvou a zdálo se, že dojde k „statu quo“, kdy si obě nepřátelské strany podrží území na linii Leningrad – Moskva – Stalingrad a evropský vývoj bude podléhat dohodě obou ideologických soků.

Sovětský svaz vděčí Spojeným státům za umožnění záboru veškerého území jeho armádou na západ od Moskvy až po Berlín. Bez masivní vojenské podpory a otevření druhé fronty by Sovětský svaz byl trvale odkázán na případnou poziční válku ve své zemi. Spojené státy byly v té době ve válečném stavu s Japonskem, v níž jim Sovětský svaz nijak nepomáhal. Pokud tedy chce současný český prezident Miloš Zeman uctít památku sovětských vojáků, kteří zemřeli na českém území, může to tak s veškerou důstojností učinit tady a nemusí kvůli tomu jezdit do Moskvy. Na příkaz Stalina byli za ruskoněmecké války hnáni sovětští vojáci před hlavně německých protivníků bez možnosti ústupu, takže měli na vybranou. Buď zemřou rukou nepřítele, nebo svých vlastních spolubojovníků, kteří měli rozkaz zastřelit každého, kdo by před Němci ustoupil. Tomuto nelidskému rozhodnutí tehdejšího diktátora chce Zeman v Moskvě salutovat ? Návštěva představitele země není vyjádřením vděčnosti a úcty, je politickým aktem podpory současného diktátora státu, který dědí Stalinův přístup k mezinárodní politice.

Myslím, že pro novináře bude docela zábavné sledovat, jak si pan Zeman hraje s panem Putinem „na schovku“, když před společným vzpomínkovým fotem bude český prezident utíkat před blízkostí severokorejského diktátora Kim Čong-una. Právě Putinovi bude záležet na tom, aby se představitel spojenecké země NATO a člena Evropské unie objevil co nejblíž této figuře. Ať se společnost na tomto setkání „státníků“ seřadí jakkoliv, pro naši zemi je neodpustitelná ostuda, že má reprezentanta ochotného zúčastnit se takového srazu a navíc jehož má ve svém čele.