Zpět

Přežije Babišovo hnutí ANO rok 2023?

Jestli Andrej Babiš a jeho politické hnutí přežije tento rok, je otázka. Má sice silné spojence v Evropě i mimo ni, ale ti jsou daleko schopnější než on při manévrování na půdě mocenské propagandy. Jsou to především Viktor Orbán a Recep Tayip Erdogan. On sám je považuje za své přátele a v případě potřeby připravený je využít ve svůj prospěch.

Hnutí jím vytvořené je od svého počátku vedené jako firemní hierarchická stavebnice lidí, uznávajících svého šéfa jako politického vůdce. Žádný z nich nemůže mít ambice nezávisle se v tomto sdružení prosadit, aniž by záleželo na souhlasu zakladatele a vrchního určovatele politického postupu. V případě jeho odporu jsou odbojníci na pokyn stranického šéfa ze sdružení exkomunikováni.

Zmíním protichůdné jednání čtyř osob, čelných představitelů Babišova hnutí. Jde o Alenu Schillerovou a Karla Havlíčka na jedné straně a primátora Ostravy Tomáše Macuru a hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka na straně druhé.

Co se týče prvních dvou jmenovaných, předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová se z pozice opoziční vůdkyně tváří jako líbezná panímáma, nesoucí návštěvám čerstvě napečené buchty a oplývající hranou dobrotou, zatímco pan Havlíček může mluvit dvě hodiny bez ustání, aniž by cokoliv řekl. To vyžaduje opravdový talent, ovšem pro společnost špatně nasměrovaný. Jsou to dvojí prodloužené Babišovy ruce, protože předseda se sám jakýchkoliv veřejných vystoupení do budoucna zřekl. Jeho výroky během prezidentské volební kampaně měly takový ohlas, že si asi sám cíleně na dlouhou dobu zavřel ústa.

Další dva zmínění protagonisté hnutí ANO, pánové Macura i Vondrák se jako přední členové tohoto stranicko politického subjektu vypracovali na samostatná postavení, nezávislá na svém hlavním šéfovi. Mezi svými voliči jsou oblíbeni a opětovně voleni. Jejich působení se často odchyluje od postoje A. Babiše, který samostatné jednání svých straníků neuznává. Následně pracuje na vyloučení „neposlušných“ z řad ANO. Za nepřátelský akt vůči sobě Babiš pokládá prohlášení obou výše zmíněných, že v prezidentské volbě hlavy státu podporují ne jeho, ale nezávislého občanského kandidáta Petra Pavla.

Je otázka, jak bude chtít současný a zřejmě jediný možný předseda a zakladatel hnutí ANO nadále toto seskupení svých příznivců vést, když žádný svobodný názor a přístup, který by nekopíroval vrchního vůdce, nepřipustí a každý, kdo takovou cestu zvolí, je brzy odstaven.

Pan Babiš si patrně představuje, že hnutí povede ze zákulisí a vedení politiky budou na veřejnosti tlumočit jeho asistenti v poslanecké sněmovně, paní Schillerová a pan Havlíček. Sám Andrej Babiš se pak náhle zjeví v příhodný okamžik (nejlépe těsně před nějakými volbami). Pokud mu demokratická pětikoalice nebude nabíhat na smeč svými neuváženými rozhodnutími v sociální oblasti, nebude mu to nic platné.