Zpět

Pravděpodobný a zřejmý původ imigrační krize

Na Středním východě se daří špatně mnoha lidem. Mnoha více, než by si pohodlně žijící Evropan mohl představit. Navíc tam zuří válka mezi odpůrci a příznivci vlády syrského prezidenta Bašára Asáda a k tomu místní obyvatelstvo je mnohdy ničeno tak zvaným Islámským státem, v podstatě seskupením, které je rovnocenné středověkým námořním pirátům. Jeho příznivci a spolubojovníci jsou zločinci, zloději a lupiči, trafikanti drog a ničemové, pocházející z rozvrácených rodinných poměrů. Protože jejich dosavadní život nebyl uspokojivý, stali se úlovky lovců duší, kteří dokázali „obětem“ dostatečně vymýt mozky a učinit je svými poslušnými sluhy.

Jak se v tomto prostředí má cítit obyvatelstvo, které má touhu žít v míru a bez nějakého ohrožení, jež neustále atakuje jeho rodinu ? Pokud má dostatečný pud sebezáchovy, pod dojmem neuspokojivých domácích politických poměrů, snaží se z tohoto prostředí uniknout.

Kde ale získat potřebné prostředky na cestu do Evropy, „země zaslíbené“, která otevře veškerým nešťastníkům náruč a přijme je s veškerými podporami, jaké je možné si představit ? Do hry vstupuje Rusko, země, znovu usilující o dominantní postavení na mezinárodní politické scéně. Jeho představitelem je Vladimir Putin, člověk, který vzpomíná na „slávu“ Sovětského svazu a snažící se za použití jakýchkoliv prostředků, aby se „transformovaná“ Ruská federace stala nástupcem sovětského zřízení.

Spojená Evropa je v pohledu Ruska nepřítelem. Bylo to vidět už na příkladu Ukrajiny, jež se pokusila ještě za proruského prezidenta Janukovyče uzavřít asociační dohodu s Evropskou unií. Skončilo to povstáním na kyjevském Majdanu a útěkem renegáta Janukovyče do nitra Ruska.

Ruská federace ovšem se svými pokusy co nejdříve neskončí. Arabská krize je pro ni příležitostí. Na tureckém území se to hemží převaděči, většinou ruského původu, kteří za tučné obnosy vybavují za nemalé částky nešťastníky, snažící se uniknout z míst, která jsou pro jejich život nesnesitelná, chatrnými čluny. Jak by středovýchodní uprchlík získal nafukovací člun o kapacitě cca 60ti lidí s motorovým pohonem, aniž by za něj zaplatil ? Do hry vstupuje „někdo“, kdo má zájem na osobním zisku, ale pravděpodobně je manipulován z jiných míst. Tato místa jsou jistě mnohovrstevná, ale jeden zájem na této situaci je naprosto zřejmý, je to zájem Ruské federace ochromit Evropu a zničit její jednotu a celistvost. To bude trvalý zájem Ruska v jeho současném stavu. Paradoxně má k tomu spojence, především prezidenta České republiky, ale kromě něj maďarského premiéra Orbána, slovenského ministerského předsedu Fica a málem i možného prezidenta v Rakousku. Tam naštěstí nově zvolený prezidentský kandidát získal, i když minimální většinou hlasů, oporu veřejnosti v úsilí být konstruktivním členem Evropské unie a zástupcem obyvatelstva v respektování rozhodnutí společné Evropy.

Evropský kontinent má ve vztahu k ostatnímu světu, jakkoliv si to patrně jeho společnost dostatečně neuvědomuje, výsadní postavení. Je mateřským územím obyvatelstva většiny teritoria, jež dnes tvoří občanskou populaci Spojených států. Evropská unie by si měla s nejvyšší důležitostí svoji zodpovědnost nad budoucím vývojem světa uvědomovat. Pokud se nebude chovat dostatečně zodpovědně (to znamená i brát na nejvyšší míru nebezpečí ruské snahy EU destabilizovat), odsoudí se k rozpadu a vítězství Ruska (je jedno, jak se dnes tato země jmenuje) nad společným celkem středu a západu Evropy.