Zpět

Necháme to pod pokličkou ?

Na jaře roku 1968 přijel do Prahy americko-izraelský obchodník, pan Jordan, za účelem nějakého obchodního jednání. Ubytoval se v hotelu a odešel si do trafiky koupit cigarety. Od toho času o něm nikdo nevěděl, až po dvou dnech našla kriminální státní bezpečnost jeho tělo utopené ve Vltavě.

V tehdejších státem kontrolovaných mediích se žádné dohady ohledně smrti pana Jordana neobjevily, ale v Literárních listech, jež vycházely od jara 1968 v návaznosti na komunistickým tajemníkem Hendrychem v zimě roku 1967 pozastavené Literární noviny, se objevil drsný kreslený vtip, znázorňující vodníka, který nadzvedává příklop hrnečku, schraňujícího dušičky utonulých, s textem : „Necháme to pod pokličkou, Mr. Jordan ?“

Pak přišla sovětská okupace a naděje na jakékoliv vyšetření tohoto případu zůstaly v nedohlednu. Veřejností proskočily zprávy ze západních informačních zdrojů, že za případem stojí palestinské organizace, operující na našem území. Rok předtím došlo k izraelsko-arabskému válečnému konfliktu, tak zvané šestidenní válce, v níž Izrael získal velká území pro zajištění své budoucí bezpečnosti.

Od té doby uplynulo do dneška bez několika měsíců čtyřicet šest let. Případ smrti současného palestinského velvyslance v České republice připomíná lidem, kteří si událost spojenou s panem Jordanem pamatují, že blízkovýchodní terorismus nebyl jen dobově omezeným prostředkem boje. Nalezené samopaly s upilovanými identifikačními znaky a výbušniny, shromažďované na zastupitelském úřadu Palestiny, ukazují na to, že toto zastoupení pod ochranou diplomatické imunity funguje stále jako teroristická základna, mající původ ještě v časech komunistického Husákova režimu, který zajišťoval teroristům z arabských oblastí výcvikové zázemí. Vůbec se nedivím postoji starosty pražské městské části Suchdol, že tuto nanejvýš podezřelou základnu nechce mít na jemu svěřeném území.

Co se týče palestinského státu, jeho kredit se bude odvíjet od mírového soupeření, ale i soužití s Izraelem, svým zeměpisně i historicky určeným sousedem. Jestli se Palestinci rozhodnou pro mírovou koexistenci a budou se snažit o prosperitu své země namísto vyvolávání etnických konfliktů, jistě přesvědčí stát Izrael, aby palestinský stát uznal jako seriózního partnera.