Zpět

Může Slavkovský trojúhelník nahradit V 4 ?

Pro naši roli v Evropské unii určitě může. Slavkovským trojúhelníkem se nazývá užší spojení mezi Slovenskem, Rakouskem a Čechy. Jistě nebylo prvotním motivem rozklížit spolupráci čtyřky Visegrádu, ale domácí politika Maďarska a Polska dává novému možnému slavkovskému projektu jasnější obrysy.

Podnětem pro hledání nových možností nového lokálního spojenectví dává antidemokratický směr politiky Polska a šovinistický směr politiky Maďarska. Tyto státy jsou v naprostém konfliktu s politickým a civilizačním směřováním Evropské unie. Maďarský premiér Viktor Orbán, příznivec ruského prezidenta Vladimira Putina, otevřeně mluví o obraně zájmů obyvatel tak zvaného „Velkého Maďarska“, na jakémkoliv teritoriu se nacházejí. Samozřejmě je tím míněno občanstvo maďarského původu, obývající oblasti na jižním Slovensku, na severu Srbska v okolí Nového Sadu a v západním Rumunsku, v Sedmihradsku.

Polsko nastoupilo cestu politické a občanské nesnášenlivosti volbou politické strany Právo a spravedlnost, reprezentované ministerskou předsedkyní Beatou Szydlo, jež je ovšem pod naprostým vlivem bratra bývalého prezidenta Lecha Kaczyňskiho, Jaroslawa, který, ačkoliv dnes řadový poslanec, stranu Právo a spravedlnost z pozadí ovládá. Této straně se podařilo sobě přizpůsobit jeden pilíř nezávislosti demokratického systému odstavením parlamentního rozhodování a jeho nahrazení institucí nově vytvořeného ústavodárného shromáždění, podléhajícího přímo vládě. Tím je demokratická funkce státu ohrožena, protože je jednoznačně ohnuta pro vládní potřeby.

S takovými partnery není možné zastávat stejná stanoviska v dlouhodobě udržovaném spojení, nazývaném „Visegrádská čtyřka“. Slovensko už dalo jasně najevo, že je rozhodnuté solidarizovat se se záměry evropského společenství a zároveň je na svém území v tomto kontextu připravené přijmout danou kvótu příchozích v nouzi.

Iniciativu Slavkovského trojúhelníku podporuje francouzský prezident Emmanuel Macron. Tomuto, nově zvolenému nejvyššímu představiteli Francouzské republiky a s německou kancléřkou Angelou Merkel iniciátorovi nového přístupu v evropském spojení, se daří urovnávat doposud leckterá protichůdná rozhodnutí vlád různých zemí, které tvoří Evropskou unii.

Jestli bude naše republika mít zájem na novém společném postupu ve středoevropském prostoru a podpoře demokratického prostředí, bude to pro naši zemi to nejlepší, čímž můžeme přispět k evropskému unijnímu členství.