Zpět

Zásluhou Milionu chvilek...

Skutečně zásluhou občanské iniciativy, pojmenované Milion chvilek pro demokracii, došlo k výjimečně vstřícnému jednání mezi liberálními subjekty naší politické scény a konečné dohodě, která vyústila ve vytvoření dvou koaličních bloků – stranické iniciativě Spolu a PirSTANU.

Občanská iniciativa Milion chvilek pro demokracii na několika manifestacích apelovala na uzavření koaličních smluv mezi liberálně orientovanými stranami a na jejich společný postup ve prospěch záchrany demokracie na českém území. Všichni politici, zúčastnění svými osobními vystoupeními na shromážděních, vyjadřovali ve svých projevech souhlas se spojením v takovou sílu, která by dokázala současnou mocenskou Hydru porazit.

Kromě dvou čtvrtmilionových manifestací na letenské pláni vzpomenu na jedno setkání ze Staroměstského náměstí, na němž vystoupil zástupce sociálních demokratů (zřejmě z osobní iniciativy), bývalý pražský zastupitel Petr Dolínek. Naprosto podpořil demokratické snahy Milionu chvilek pro demokracii, ale byl shromážděnou veřejností vypískán. V tu chvíli vystoupil tehdejší předseda jmenovaného sdružení, Mikuláš Minář, a požádal zúčastněné o toleranci a slušnost k těm, kteří chtějí ve prospěch demokracie v naší zemi vystoupit, i když patří příslušností k protistraně. Kdyby se straničtí kolegové pana Dolínka chovali při svém parlamentním jednání stejně jako on na Staroměstském náměstí, nemusela agonie Babišovy vlády trvat tak dlouho, až nepřirozený stav vyřešily současné parlamentní volby. Za jejich výsledek je nutné poděkovat především Mikuláši Minářovi, Benjaminu Rollovi a jednoznačně celé iniciativě Milionu chvilek pro demokracii. Jim patří hlavní podíl na vítězství demokratických sil nad posttotalitními subjekty. Naše budoucnost je v Evropské unii v rámci aktivního členství a účinné spolupráce. To si budou muset dosavadní příznivci populismu, fašismu všech odstínů a komunismu všech barev důkladně uvědomit. Snaha pokračovatelů „normalizačního“ dědictví o návaznost na osmdesátá léta s čím dál bližšími kontakty na postsovětské Rusko doufejme nenávratně nevyšla a posílený demokratický systém nás už definitivně ukotví v civilizačním prostředí Západu.