Zpět

Majitel není magor !

V poslední době vidím při cestách po českých silnicích billboardy s textem „Pivo dobré, majitel magor“. To doprovázené pro jasnou identifikaci portrétem pana Stanislava Bernarda, majitele Pivovaru Bernard, sídlícího v Humpolci.

Musím říct, že pan Bernard v žádném případě není magor. Slogan na jeho prezentaci je šikovný trik současné reklamy, znevažující samotného autora, nabízejícího svůj produkt. Pan Bernard se dal v minulých komunálních volbách do služeb ODS a zřejmě by tento dopad na svoji osobu rád změnil.

Je to sofistikovaný přístup. Pivo z pivovaru páně Bernarda je výborné kvality, což jsem sám ozkoušel a to jak v deseti, tak v jedenácti stupňovém provedení. Jeho lahve mají specifický design (výtvarný výraz), který může přilákat případného zákazníka kdekoliv, kde se značka Bernard objeví.

Blíže k panu Stanislavu Bernardovi.. Nabízel paradoxně (což je mu ke cti), aby každý z mladých lidí, kdo doloží svoji účast ve volbách (ať kdokoliv volil kohokoliv), měl nárok na basu piva z jeho pivovaru. To skutečně splnil a jeho basy piva byly předávány aktivním účastníkům voleb na Žižkovském nákladovém nádraží proti potvrzení o účasti ve volbách.

Předpokládám, že majitel (viz text sloganu) zmoudřel a bude se snažit své hanlivé označení, byť reklamně působivé, změnit a na své politické působení zapomenout. Kéž by nastala doba, aby se každý odborník věnoval své profesi a nepletl se do politiky profesionálům (skutečným) !

Rovněž ovšem stojím za tím, aby si tak zvaní profesionálové „nehrabali písek do vlastní zahrádky“ a sloužili věcem veřejným a tím pádem zájmu veřejnosti, k čemuž byli volbou určeni. Jejich snahou má být zastupování a ne „námaha“ pomoct si sám. Jestliže se tak neděje, veřejnost by se měla postarat o nápravu a to kdekoliv, kde k takovým excesům dochází.

Pokud se náprava podaří, věřím, že to uspokojí i pana Bernarda, bývalého příznivce a volebního kandidáta ODS, který se bude cítit tím méně magorem, do jaké míry bude jeho apologie spět k obecnému zlepšení současného stavu.