Zpět

Magistrát hlavního města Prahy a Čína

Pražský primátor, Zdeněk Hřib, prohlásil, že současná vládnoucí koalice hlavního města ruší rozhodnutí bývalého magistrátního vedení pod primátorkou Adrianou Krnáčovou o uznání jediného zástupce dnešního čínského státu při partnerském jednání a to komunistické Číny.

Komunisticky organizovaný stát na čínské pevnině vznikl po občanské válce, v níž bojovala národně orientovaná strana Kuo Min-tang pod vedením prezidenta a nejvyššího velitele čínské národní armády, generála Čang Kaj-ška proti komunistickým povstalcům (z nichž mnozí byli rovněž dříve členy Kuo Min-tangu), které vedl představitel především venkovského obyvatelstva, lidový vůdce Mao Ce-tung.

Občanská válka skončila vítězstvím komunistů a vyhlášením Čínské lidové republiky v roce 1949. Společnost národovců, podporujících generála Čang Kaj-ška, se uchýlila na ostrov Taiwan, na jehož území byla vyhlášena Čínská republika, zachovávající tradici země a spolupracující se Západem, především s nejdůležitějším spojencem – Spojenými státy.

Světová společnost, spoléhající na demokratické změny režimu v komunistické kontinentální Číně a na postupné souznění protikladů komunistického a národoveckého charakteru, dala přednost komunisty ovládaného čínského území a vyřadila Čínskou republiku na Taiwanu ze sféry svého uznání. To se stalo zásluhou především dohod amerického ministra zahraničí Henryho Kissingera s politickým reformátorem komunistické Číny Teng Siao-pchingem. Západní svět měl naději, že čínský pevninský režim přistoupí k demokratizaci kontinentálního celku a bude s ním možné spolupracovat. Přátelské odezvy na sblížení s kontinentální Čínou se ozvaly i ze strany Taiwanu, který se i dnes považuje za následníka a pokračovatele Čínské republiky, založené po pádu císařství prvním prezidentem Číny Sun Jat-senem. Dřívější obavy prezidenta Čang Kaj-ška z komunistické totality se ale ukázaly oprávněné.

Proto si velmi vážím primátora Hlavního města Prahy, MUDr. Zdeňka Hřiba, který dává přednost domokraticky orientovanému čínskému prostředí, Jehož naším hlavním partnerem a spojencem je demokratický režim Čínské republiky na Taiwanu a tísněné obyvatelstvo Tibetu, které je v tlaku ustavičné perzekuce komunistických úřadů. Rozhodnutí pražského magistrátu o vyvěšení tibetských praporů na úřadech, spadajících pod magistrátní dohled, považuji za službu demokracii nejen v republice, ale i ve světě a věřím, že bude mít patřičný ohlas.