Zpět

Král je nahý

Připomínáním si zvolání malého dítěte, ktré první odhalí faleš předstírání, které podkuřuje vládnoucímu mocnáři. Autorem povídky, z níž je tato věta, je dánský spisovatel Hans Christian Andersen a svoji povídku nazval Císařovy nové šaty. Krále v povídce jeho poddaní podlézáním utvrdili v pocitu, že je neodolatelný za každé situace. Ačkoliv H. Ch. Andersen psal své povídky v 19. století, jejich platnost a moudrost myšlenek osvědčují dějiny do dnešních časů.

Vzhledem k současnosti, ne literární ale ze života, mne vede úvaha nad jednáním našeho současného ministerského předsedy při řízení své vlády. Vláda je mu podřízená, protože jemu podléhající ministři jsou zároveň jeho zaměstnanci. V jeho rozhodnutích ho bez výhrad podporují. Naše vláda je v pojímání orgánů Evropské unie, jejímž jsme členem, do velké míry nevěrohodná a sklouzává k tomu, jak Evropská komise vnímá Polsko a Maďarsko, o nichž je možné pochybovat, zda do společného evropského domu v současné době patří. Babišem založená průmyslová firma Agrofert čerpá podporu svého soukromého podnikání na úkor prostředků, určených orgány Evropské unie ve prospěch malých a středních podniků. Česká republika se v minulosti přihlásila k hájení společných evropských hodnot a k jejich společnému vylepšování. Evropské instituce upřednostňují malé farmy, aby dosáhly na svoji prosperitu a tím vyrovnaly dominantní zisk hospodářských supermolochů, které podporu evropských společných peněz nepotřebují a jen se snaží je využít ve svůj prospěch. Tím upevňují svoji nejen hospodářskou, ale i politickou moc. Cílem EU samozřejmě není, aby těmto snahám napomáhala.

Rázem jsme u jádra věci. Pan Babiš pomáhal šít zákony v České republice jakoby na „své triko“ a předstírá, že takzvaný svěřenský fond, do něhož určil správu svého grandiózního majetku, s ním nemá podle českého výkladu nic společného. Správkyní svého „svěřeného“ majetku určil na prvním místě svoji paní Moniku. O ní prohlásil, že vůbec nemá představu o tom, co spravuje (cituji nepřesně). Tím se pan Babiš jen víc zaplétá do osidel svých zájmů. Jestliže odebírá prostředky z evropských fondů na svou firmu, byť převedenou na „osoby blízké“, nemůže počítat s tím, že evropské orgány, z jejichž společné pokladny jsou tyto prostředky poskytovány, budou tak hloupé, že se mu podaří je ošálit. Jak je vidět, pan Babiš byl učenlivým žákem komunistických pořádků a zdá se mu, že jednání minulého normalizačního režimu v naší zemi bude normou tolerovanou i v současných poměrech správy evropských institucí.