Zpět

Jak Miloš Vystrčil vystrčil růžky české samostatnosti v Čínské republice

Dlouho předem avizovaná a konečně uskutečněná cesta předsedy Senátu České republiky měla, podle celkových zpráv, jednoznačný úspěch. Miloš Vystrčil vystoupil jako důsledný zastánce demokracie a území Čínské republiky na Taiwanu je pro to významným příkladem.

Protože ministerský předseda Babiš uvádí, že Senát České republiky je opoziční institucí, upřesním způsob uspořádání voleb do zastoupení státu v obou komorách Parlamentu České republiky.

Poslanecká sněmovna je volena ze stran, skládajících pětatřicetičlenné kandidátky z osob, určených stranickými rozhodnutími. Voliči tedy volí především stranu a jí předem určené osoby. Mají možnost preferenčních hlasů, ale vždy v omezeném počtu, jak volební komise určí.

Senát České republiky je naopak institucí, v níž jsou voleni zástupci jednotlivých stran a uskupení, určujích své hlavní reprezentanty ve vyřazovacím souboji. Veřejností vybraní nejdůvěryhodnější zástupci získají možnost utkat se o rozhodující post ve druhém kole.

V našich podmínkách je absurdní skutečnost, že ve volbách do poslanecké sněmovny Parlamentu jsou velmi podstatně zvýhodněny strany s vyšším počtem získaných hlasů voličů.

To jen k vysvětlení důležitosti a prestiže cesty Předsedy Senátu České republiky, Miloše Vystrčila, na ostrov Taiwan, který se oficiálně nazývá Čínskou republikou od roku 1949. Pan předseda Vystrčil deklaroval přátelství k demokratické zemi, k její nezávislosti a nepodřízenectví komunistické diktatuře na čínské pevnině, která přes sliby Velké Británii, s níž uzavřela smlouvu o zvláštním statusu oblasti Hong-Kongu, pořádá dennodenně útoky na protestjící a zatýkání spojená se zřejmým mučením zadržených. Je to jen obraz toho, jak by to vypadalo na Taiwanu-Čínské republice, kdyby na ni dosáhl komunistický moloch.

Ocenění návštěvy senátní a podnikatelské delegace, dané veřejností, nevychází z prostředí oficiálních vládních struktur. Ty se naopak snaží celkový úspěch cesty negovat a udržovat kozervativně totalitářský pohled na veškeré dění u nás. Prezident republiky komunistickému režimu na pevnině podlézá ve spojení se svojí kamarilou – pány nebo soudruhy Tvrdíkem, Mynářem a Nejedlým a stejně se chová firemní vláda premiére Babiše, držená u moci komunisty.