Zpět

Dávali mu škebli, on chtěl pterodaktyla

Tato část textu je z písničky Voskovce a Wericha, kterou v jedné z her této autorské dvojice uvádělo Osvobozené divadlo ve třicátých letech. Připomíná mi, jak se dnes mluví o původu nové, neznámé choroby, která vyvolala pandemii, zachvacující svět. Odkud se vlastně rozšířila a jak se jí „podařilo“ s takovou silou a účinností rozšířit se v prostoru všech kontinentů vyjma Antarktidy?

Pravděpodobným střediskem jejího původu je čínské město Wuchan, v němž sídlí komplex mikrobiologických výzkumných laboratoří. V tomto městě, jako v dalších statisících městech čínského pevninského území, které je od roku 1949 pod komunistickou totalitní správou, se prodávají na trzích živá nebo ještě na tržištích usmrcovaná zvířata. Z nich padlo největší podezření na netopýrka vrápenatého, který je jednou z obětí tohoto zvrhlého obchodu. Pokusy nařknout jiného možného původce se objevovaly následně. Dalším možným rozšiřovatelem byl označen tvoreček luskoun, žijící v jihovýchodní Asii a dovážený ilegálně do pevninské Číny z Taiwanu.

Zvláštní ovšem je, že v počtu víc než miliardy obyvatelstva pevninské Číny se statisíci měst se nový virus objeví a rozšíří zpočátku jen v jednom městě, v němž sídlí mikrobiologické středisko výzkumu.

Nejvíc informací o tomto fenoménu by mohla sdělit totalitně řízená komunistická Čína, ale odtamtud se znalostí původu asi v dohledné době nic nedozvíme.