Zpět

Andrej Babiš a Petr Fiala

Dne 17.2. 2022 promluvil ministerský předseda Petr Fiala na brífinku před medii o své nastávající cestě do ústředí Evropské unie v Bruselu. Byl to uvážlivý a vzhledem k novinářské obci naprosto vážně informativní projev přesvědčeného člověka, který dnes zastupuje většinu veřejnosti a má přesný náhled o směřování naší budoucí politiky jak v domácí, tak v zahraniční orientaci naší země.

Premiér Petr Fiala žádnému zástupci veřejných sdělovacích prostředků nebránil v otázkách, na něž odpovídal s rozhledem a rozhodovacími pravomocemi státníka a zároveň své odpovědi prezentoval s přesvědčeným nadhledem.

Vystoupení premiéra, profesora Fialy, naprosto kontrastuje s projevem podnikatele a poslance hnutí ANO Andreje Babiše a důkladně ukázalo rozdíl mezi státníkem i politikem v jedné osobě a na druhé straně diktátorským manažerem, jemuž nejde o nic jiného, než o kumulaci zisku jeho firem ve „svěřenském fondu“, jehož správu má na starosti jeho žena.

Pan Babiš vystoupil na volebním shromáždění svého hnutí a jeho projev byl ukázkou toho, na co jsme od něj dlouhodobě zvyklí. Napadl starostu Ostravy pana Macuru, protože si dovolil mít kritický názor na politiku předsedy hnutí. To vybudilo pana Babiše k podrážděné reakci a řekl, že pan Macura nikdy nic nedokázal a že jen vede řeči. Jakoby sám byl tvůrcem záchrany národa a nic kloudného by se bez něj neobešlo.

V poslední době je vidět, že má strach ze svého vydání k trestnímu stíhání, protože nabádá parlamentní poslance vzkazy varováním, aby ho nevydávali a nedávali k tomuto aktu souhlasné stanovisko. Z postihu pro podvody s evropskými dotacemi, jejichž neoprávněné užití bylo kryto jím řízenými ministerstvy, má obavy, protože případné soudní rozhodnutí může znamenat ukončení jeho politické kariéry.

Ostatně, v opoziční parlamentní lavici se zřejmě dobře cítit nemůže, před časem prohlásil, že Parlament, jak Evropský, tak domácí, je žvanírna a na aktivitách těchto institucí se podílet nebude, protože je manažer. Tak se uvidí, jak dlouho to vydrží.